GALLERI HAAKEN – HENRIK KLEPPE WORM-MÜLLER: «FOREVER»

Utstillingsperiode: 22. august – 15. september 2019. Galleri Haaken.

I en lengre arbeidsperiode på atelieret har Henrik Kleppe Worm-Müller beveget seg inn og ut av minner om sin elskede, avdøde far, Dag Worm-Müller. Maleriene med titler som «Farewell», «All the summers» og «State of mind» er forbundet gjennom bearbeidingen av en personlig erfaring med tap.
Forever er en hyllest til hans far; Dag Worm-Müller, Utstillingen kan som èn av mange muligheter, leses som et forsøk på å skape en ny virkelighet der faren lever videre gjennom maleriene. Vekselsvis dunkle erindringer fra oppveksten og forskjelligartede spill levende forestillinger om hvem faren egentlig var, danner utgangspunkt for tilvirkingen av alle maleriene i den aktuelle utstillingen.
Slik vi også har sett tidligere tar Henrik Kleppe Worm-Müller utgangspunkt i gamle svart-hvitt fotografier som overføres på lerretene i en grisaille-teknikk. Deretter oppløses og bearbeides motivenes enkelte komponenter, før bildene laseres med olje tilsatt farger som rød alizarin, gul oker og ultramarin.
(Tekstkilde: Pressemelding fra Galleri Haaken).


Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller

Henrik Kleppe Worm-Müller