Kategoriarkiv: Akvarell

ERA LEISNER – BAKGÅRDSVERNISSAGE I ST. OLAVS GT. 7

Era Leisner - St Olavs gate 7 - 14 juni 2016_31Era Leisner

Hos kunstnerkollektivet «Frie Kunster» i St. Olavs gt. 7, har de gjort om bakgården til en av byens vakreste parker.

Era Leisner, som er en av beboerne der holdt en  vernissage der denne vakre junikvelden. 🙂 Ønsker du å se mer av hennes arbeider, kan du gå til hennes hjemmeside, eller sende henne en e-post.

 

BLOMQVIST – SAMTID & MODERNE

Utstillingperiode: 08. – 15. mars 2016 Blomqvist Kunsthandel

Blomqvist Øverst fv Jens Johannessen nederst - Kåre Tveter th - Kjell NupenØverst f.v: Jens Johannessen «Øvrevoll» Nederst: Kåre Tveter: «Vinterlys». T.h: Kjell Nupen: «Flygende».

 

 

BÆRUM KUNSTHALL – BERTIL GREGING, ULF VALDE-JENSEN, DAG LEVERSBY, TERJE UHRN OG SIGBJØRN BRATLIE

Utstillingsperiode 11. – 28. februar 2016, Bærum Kunsthall 

Bertil Greging20Bertil Greging

 

Greging, Valde-Jensen, Leversby og Uhrn viser malerier med variert uttrykksregister – fra det strenge, formale til det fantasifulle og lekne. Enkelte av maleriene er direkte ekspressive, mens andre har en avmålt tilnærming.

Bratlie viser i denne utstillingen to ulike videoarbeider der han forfølger ideen om kommunikasjon på fremmede språk og utfordringer på grunn av manglende språkkunnskaper, dårlig grammatikk eller mangelfullt ordforråd.

(Sitat fra pressemelding)

 

GALLERI A / A MINOR – MARTIN WHATSON «OLD NEWS»

Utstillingsperiode: 12. – 29. november 2015. 

Galleri A Martin Whatson (24)Martin Whatson

Martin Whatson (f.1984) er tilbake med sin andre separatutstilling i Galleri A. Forrige utstilling SQUARE var en eksepsjonell suksess i forhold til interesse, kritikker og salg. Oppfølgeren OLD NEWS tar en ny interessant retning i Whatson sitt arbeid.

Utstillingen omfatter en serie lerreter og objekter der han reflekterer over klassiske akter, greske skulpturer og antikviteter som settes i en ny kontekst. Samspillet med det antikke og klassiske kunstuttrykket med dagens gatekunstestetikk gir en ny og annerledes kunstnerisk formulering.

Resirkuleringen av eldre kunst i en ny drakt reflekterer over at alt som er skapt har et livsløp og at dette uttrykket kan fornyes eller forsvinne. Et samtidig uttrykk er gjerne overraskende med en ny vinkling men det kan være like interessant å se det som en utvikling i kunsthistorisk perspektiv. Whatson ønsker ikke å fornekte den kunsthistoriske arv snarere tvert imot er det et viktig element I en naturlig fornyelse. Således peker Whatson på det helt sentrale i kunsthistorien; skaperkraften ser gjerne tilbake for å utvikle noe nytt.

Utstillingen er delt i to gallerirom. I Galleri A vil det være lerreter som viser klassiske elementer blandet med en gatekunst teknikk. I Galleri A Minor vil det være antikviteter og eldre arbeider som er fornyet ved påført arbeid av kunstneren. Dette rommet vil være iscenesatt med elementer fra 1800-tallet. En kan si at i Galleri A er nye ting gjort gamle mens i Galleri A Minor er gamle ting gjort nye. Man kan da selv vurdere om det i minor foregår en vandalisering eller en interessant fornyelse. Uansett hva man lander på er det tydelig at Martin Whatson har en fasinasjon for fortidens kunstuttrykk.

Martin Whatson har bakgrunn fra Westerdals hvor han studerte kunst og grafisk design. Siden debuten i 2004 har han utviklet sitt eget uttrykk som graffitikunstner og utforsket sjablongkunst og den urbane scene. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i inn- og utland, blandt annet i Tokyo, Paris, London, New York og Los Angeles.

(Sitat fra pressemelding). 

 

Galleri A / A Minor
Vibes gt. 13 (kart)
0356 OSLO

Åpningstider:
Tirsdag – torsdag: 12:00 – 18:00
Fredag: 12:00 – 17:00
Lørdag: 12:00 – 16:00
Søndag: 12:00 – 15:00

 

KUNSTVERKET GALLERI – FRANS WIDERBERG: MAGISK EKSPRESJONISME

Utstillingsperiode: 07. – 25. november 2015.

Kunstverket - Frans Widerberg - Ekspresjonisme   09Frans Widerberg.

Kunstverket Galleri
Kirkegt. 5
0153 OSLO

Det er over femti år siden Frans Widerberg vakte oppsikt med sine akvareller ved Unge Kunstneres Samfund (1963). Widerberg har siden den gang etablert seg som en av våre store mestre innen papirbasert maleri, akvarell, gouache og grafikk. Tross en omfattende utstillingsvirksomhet har han hatt relativt få rene akvarellutstillinger. Kunstverket Galleri har derfor stor glede av å presentere Magisk Ekspresjonisme – En utstilling viet akvarellmediet slik Frans Widerberg utviklet det fra 1970-tallet og frem til i dag.

Hvordan kan man visualisere en umiddelbar sanselig opplevelse? Widerbergs akvareller virker nesten som studier, eller dagboknotater der han er på en konstant søken etter nettopp dette. Det er en introvert studie der det oppstår en fusjon mellom kunstnerens indre og ytre landskap. Widerberg har gjennom hele sitt virke forholdt seg til kilden inni seg og omtaler selv sin kunst som resultat av «intense øyeblikk av innsikt».

Utstillingen presenterer et fargedynamisk billedunivers der landskap og mytebilder henger side om side. Akvarellene dekker et bredt register av nyanser; fra det antydende og vare, til de mer kraftige og ekspressive uttrykk som i verket Solnedgang, et motiv som går igjen i flere av akvarellene. Indre bilder er også godt representert, der drømmer og visjoner er utgangspunktet. Motivene er hentet fra Widerbergs personlige mytiske verden, der bevingede hester, ryttere, kentaurer og flyktninger er hovedskikkelsene. Widerbergs nysgjerrighet og undring over menneskets eksistens i vår tid og dets drøm om frihet har formet denne verdenen, hovedskikkelsene representerer våre følelser. Widerberg eksperimenterer med akvarellteknikken som en jazzmusiker. Energien i akvarellene gjør at de fremstår som direkte meddelelser i beste ekspresjonistiske tradisjon. Han leker seg med palett og variasjoner av motiv og tema, og undersøker landskapet mellom det rasjonelle og det gåtefulle.

(Utdrag fra pressemelding) 

 

GALLERI HAAKEN – ESPEN DIETRICHSON: «WIDE OPEN»

Utstillingsperiode: 29. oktober – 22. november 2015. 

Galleri Haaken - Espen Dietrichson 01

Espen Dietrichson - Wide Open
Espen Dietrichson – Wide Open

 

Utstillingen ‘Wide Open’ på Galleri Haaken, med Espen Dietrichson presenterer nye silketrykk, akvareller og speilpolerte skulpturer i håndslepet syrefast stål. Akvarellene er basert på glass som reflekteres i seg selv og dermed skaper nye flater og rom, mens skulpturene lar disse flatene møtes til tredimensjonal form. Det blankpolerte stålet speiler de andre arbeidene og gallerirommet.

De todimensjonale arbeidene er tett forbundet med skulpturene ved at de er utviklet innenfor samme idé. Silketrykkene viser arkitektur som er skåret så mye opp at vinduene er det eneste som vitner om byggets opprinnelige struktur. Det skapes en ny fortelling, der bygningene oppløses og snarere blir form og skulptur.

Dette er Espen Dietrichsons andre utstilling på galleriet. Siden forrige utstilling har kunstneren holdt en rekke separatutstillinger, blant annet på Bomuldsfabriken og Kristiansand Kunsthall.

I mai åpnet Nye Våler Kirke på Hedmark, der Dietrichson har gjort hele utsmykningen: En monumental glorie bestående av vinduer, brennlakkert glass og speil utgjør hele kirkens fondvegg, samt en altertavle i syrefast stål som stråler i et geometrisk nullpunkt i front. På mange måter kan arbeidet med kirken sies å danne grunnlag for arbeidene på utstillingen, med utforskningen av flater, farger og romslighet.

(Sitat fra pressemelding).
 

 

MUNCHMUSÈET – VIGELAND + MUNCH

Utstillingsperiode: 02. oktober 2015 – 17. januar 2016.

_1040364

 

To giganter i norsk kunsthistorie, Edvard Munch og Gustav Vigeland, vies for første gang en omfattende felles utstilling. Deres arbeid, utvikling og ambisjoner har mange interessante likhetstrekk som gir publikum anledning til å oppdage nye forbindelser mellom de to.

Billedhuggeren Gustav Vigeland (1869–1943) og maleren og grafikeren Edvard Munch (1863–1944) var samtidige og tilhørte samme omgangskrets. De forholdt seg også til noen av de samme kunstneriske strømningene i tiden, både her hjemme og i utlandet. I en periode i 1895 bodde og arbeidet de til og med vegg-i-vegg i Berlin. Ikke minst har de satt sitt preg på Oslo, med steder og institusjoner som Vigelandsparken, Vigeland-museet, Munchmuseet og Munchs Aula-utsmykking. I tillegg skapte de ikoniske verk som Sinnataggen og Skrik, som har blitt allemannseie.

Forholdet mellom de to er myteomspunnet, og de har vært oppfattet som rivaler. Utstillingen ønsker å se nærmere på denne forestillingen ved å gå bak mytene, og på bakgrunn av nyere forskning bidra til et mer nyansert syn. Vigeland og Munch møttes flere ganger, begge viste interesse for den andres virke, og her er koblinger både når det gjelder inspirasjonskilder og motivvalg.

Munchs arbeid med skulptur er en hittil ukjent side ved hans kunstnerskap. Etter 1900 forsøkte han seg som billedhugger ved flere anledninger, og for første gang presenteres et utvalg av hans skulpturer for publikum. Blant annet vises det monumentale Menneskeberget sidestilt med modeller av Vigelands Monolitten.

Foruten maleri, skulptur, tegning og grafikk, vil utstillingen bestå av brev, fotografier, avisartikler, tidsskrifter og bøker. Utstillingen har kommet i stand ved godt samarbeid med Vigeland-museet og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som begge har lånt Munchmuseet viktige verk.

I anledning Vigeland+Munch. Bak mytene utgis en rikt illustrert katalog som viser alle 214 utstilte verk og er den første felles publikasjonen over de to. Den inneholder også bl.a. de første tekstene som ble publisert internasjonalt om dem, skrevet av den polske forfatteren Stanisław Przybyszewski (1868–1927); Edvard Munchs verk (1894) og På sjelens veier. Gustav Vigeland (1897). Teksten om Munch er for første gang oversatt i sin helhet til både norsk og engelsk.

Kurator for utstillingen er Trine Otte Bak Nielsen, Munchmuseet.

(Sitat fra pressemelding) .

Munchmuseet
Tøyengata 53
0578 Oslo

Noen av Munch sine uttalelser om Vigeland.