Stikkordarkiv: Galleri Haaken

GALLERI HAAKEN – HENRIK PLACHT: PERMAFROST

Utstillingsperiode: 12. januar – 05. februar 2017. Galleri Haaken.

Galleri Haaken - Henrik Placht 03Henrik Placht: «Stormens Konge» 2016

Henrik Placht har tidligere brukt maleriet som et speil og en dialogisk form for selvrefleksjon for å bearbeide en personlig krise. I utstillingen Permafrost trekker Placht det lenger. Det fokuseres nå på vår kriserammede verden med global oppvarming og usikre tider i politikken. Om den globale oppvarmingen overhodet lar seg reversere, er et av de mest urovekkende spørsmålene menneskeheten i dag stiller seg. Den fremste forskningen på området hevder nå at det er all grunn til bekymring: Jordlag som har vært frosset gjennom årtusener tiner fortløpende og temperaturen stiger på planeten.

Gjennom Permafrost nærmer Henrik Placht seg den dagsaktuelle offentlige diskursen om global oppvarming akkompagnert av estetiske henvisninger til, blant annet, Fridtjof Nansens ekspedisjoner på Grønland og Polhavet. Titlene «Permafrost»og «Polar vortex» er hentet fra begreper rundt den kjølefunksjonen jorden har. Enkelte andre titler som «Gjennom drivisen» og «Eskimoliv» er imidlertid hentet fra Fridtjof Nansens «På ski over Grønland eskimoliv» og hans ekspedisjoner i 1880 og 1890 årene. Denne koblingen til utstillingens hovedtema ligger i vår nasjons polarhistorie, Norge som sjøfartsnasjon og Nansens dokumentasjon av livet ved polare områder. Herunder klima-avhandlingene fra 1926. Nansens empati med naturen, hans interesse for å utforske nye kulturer og hans tro på utvikling gjennom kriser og utfordringer, forbinder Placht og Nansen på et metafysisk plan.

Under påvirkningen fra det daglige bombardementet av bilder i små digitale formater på internett og i sosiale medier artikulerer Placht seg nå i grenselandet mellom det analoge og digitale språket. Det maleriske uttrykket har beveget seg i retning av en leken, tilsynelatende fri, glitch-estetikk knyttet til bevisst bruk av vrengte bilder som dukker opp ved uforutsette funksjonsfeil i elektronisk utstyr. Det uforutsette er tatt inn og er bearbeidet i et malerisk språk som både er villere og friskere enn tidligere, men også mer finjustert. Plachts visuelle språk er inspirert av det tyske, abstrakt ekspresjonistiske maleriet og viser slektskap til Albert Oehlen, Martin Kippenberger så vel som norske Olav Christopher Jenssen som har levet i Tyskland siden 1980 tallet. Permafrost er Henrik Plachts 7. separatutstilling i Galleri Haaken.

Tekst: © Pressemelding, Galleri Haaken.

 

GALLERI HAAKEN – THOMAS SÆVERUD: «STILL DOING THINGS THAT I GAVE UP YEARS AGO»

Utstillingsperiode: 18. august  – 11. september 2016, Galleri Haaken.

Galleri Haaken - Thomas Sæverud - Still doing things that I gave up years ago  04Thomas Sæverud

«Still doing things that I gave up years ago» er Thomas Sæverud sin sjette separatutstilling i Galleri Haaken.

Sæverud sine malerier kjennetegnes av irregulære fargefelt som legges over hverandre i transparente, tilsynelatende florlette sjikt. I de siste utstillingene har et strengt geometrisk formspråk blitt avløst av en mer avrundet, organisk og intuitiv geometri. Koloritten i bildene er imidlertid intensivert og i større grad enn før brukes fargen som et billedskapende element.

Med utgangspunkt i den individuelle og kontekstbestemte sansningen av farger går Sæverud egne minner og fortidige forståelsesmønstre nærmere i sømmene. Komposisjonene vitner om bevegelse i retning av et renere og klarere uttrykk.

(Kilde: Pressemelding). 

 

 

GALLERI HAAKEN – AURORA PASSERO: CHANNEL UNITS

Utstillingsperiode: 21. januar – 14. februar 2016. Gallerihaaken.com

Galleri Haaken - Aurora Passero 01Aurora Passero

Kritikerroste Aurora Passero(f 1984) er best kjent for sine monumentale installasjoner som befinner seg i sjiktet mellom skulptur og maleri. Passero arbeider stedsspesifikt der de enkelte arbeidene komponeres i forhold til hverandre og arkitekturen.

Inkludert i den aktuelle utstillingen Channel Units er nye, større og mindre, arbeider i vevd og farget nylon, samt en gruppe skulpturer, Batteries, i blek, hvit gips. Selve utstillingstittelen står som en åpen føring for forskjellige lesninger, men kan, som et eksempel, oversettes til «passasjer mellom selvstendige enheter«. Ordenes sammenstilling gir hentydninger til en form for poetisk anarkisme, noe som gjenspeiles i flere sider av Passeros arbeidsprosess. Hun forsyner seg gjennomgående fritt fra sine omgivelser og lar seg stimulere av en eklektisk blanding av inntrykk. Blant inspirasjon på kunstscenen nevnes blant annet Franz West og Wolfgang Tillmanns.

I forlengelse av utstillingen Channel Units utgir Aurora Passero sin andre Artist Book. Gjennom boken, som i all hovedsak består av Passeros egne fotografier, gis publikum mulighet til å følge kunstnerens blikk slik det alltid søker undersøkende omkring.

(Sitat fra pressemelding, Galleri Haaken)

 

GALLERI HAAKEN – ESPEN DIETRICHSON: «WIDE OPEN»

Utstillingsperiode: 29. oktober – 22. november 2015. 

Galleri Haaken - Espen Dietrichson 01

Espen Dietrichson - Wide Open
Espen Dietrichson – Wide Open

 

Utstillingen ‘Wide Open’ på Galleri Haaken, med Espen Dietrichson presenterer nye silketrykk, akvareller og speilpolerte skulpturer i håndslepet syrefast stål. Akvarellene er basert på glass som reflekteres i seg selv og dermed skaper nye flater og rom, mens skulpturene lar disse flatene møtes til tredimensjonal form. Det blankpolerte stålet speiler de andre arbeidene og gallerirommet.

De todimensjonale arbeidene er tett forbundet med skulpturene ved at de er utviklet innenfor samme idé. Silketrykkene viser arkitektur som er skåret så mye opp at vinduene er det eneste som vitner om byggets opprinnelige struktur. Det skapes en ny fortelling, der bygningene oppløses og snarere blir form og skulptur.

Dette er Espen Dietrichsons andre utstilling på galleriet. Siden forrige utstilling har kunstneren holdt en rekke separatutstillinger, blant annet på Bomuldsfabriken og Kristiansand Kunsthall.

I mai åpnet Nye Våler Kirke på Hedmark, der Dietrichson har gjort hele utsmykningen: En monumental glorie bestående av vinduer, brennlakkert glass og speil utgjør hele kirkens fondvegg, samt en altertavle i syrefast stål som stråler i et geometrisk nullpunkt i front. På mange måter kan arbeidet med kirken sies å danne grunnlag for arbeidene på utstillingen, med utforskningen av flater, farger og romslighet.

(Sitat fra pressemelding).
 

 

GALLERI HAAKEN – HALVARD HAUGERUD: «MONO NO AWARE»

Utstillingsperiode: 17. september – 18. oktober 2015. (Stengt f.o.m. 28. september t.o.m. 06. oktober). 

For mer info: www.gallerihaaken.no.

Galleri Haaken - Halvard Haugerud 17

Galleri Haaken: Sverre Malling – Sattellites and Pomegranates

Utstillingsperiode: 05. juni – 17. august 2014

 

 

_DSC8269

 

Sverre Malling er en norsk billedkunstner. Malling er særlig kjent for sine detaljerte og stiliserte kulltegninger med vekt på tradisjonelle håndverksmessige tegnekvaliteter og en personlig ladet subjektivitet.

Mallings arbeider inneholder et bredt spekter av kunsthistoriske og popkulturelle referanser, ofte i kombinasjon med det gotiske, det symboltunge og morbide (for eksempel ved bruk av hodeskalle, hul trestamme, forlatte kjøretøy i skogkledde landskap, dyrekadavre). Han interesserer seg også for nærstudier av vekster, planter og insekter. Malling representerer en tendens innen nyere norsk kunsthistorie som vektlegger den figurative og fortellende tegningen.

 

Utdanning og representasjon

Sverre Malling har sin utdanning fra Statens Kunstakademi i Oslo (2000-2004) og Einar Granums Kunstfagskole (1996-1997). Malling er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, Drammen museum, Statoils kunstsamling og Nordnorsk Kunstmuseum

Kilde: SNL v/  Tina Hanssen.